Walne Zgromadzenie PIGC

W dniu 23 maja 2016 roku wzięliśmy udział w Walnym Zgromadzeniu Polskiej Izby Gospodarczej Czystości. W czasie obrad mieliśmy przyjemność poznać i usłyszeć sprawozdanie z działalności tejże Izby za rok 2015.  Jednocześnie Członkowie Izby udzielili absolutorium Radzie PIGC. Jednym z punktów porządku obrad był punkt dotyczący organizacji Ogólnopolskich Dni Czystości , jako głównej imprezy branży czystościowej w Polsce w 2017 roku.

W czasie tzw. wolnych wniosków Członkowie Izby dyskutowali nad problemami branży oraz zmianami w prawie, które będą miały istotne oddziaływanie na funkcjonowanie rynku firm sprzątających – m.in. wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej 12 zł. Na zakończenie Zgromadzenia odbyło się miłe wieczorne spotkanie gdzie w kuluarach członkowie Izby mieli okazję do wymiany branżowych poglądów i doświadczeń.

Powrót do listy aktualności