Konferencja PIGC

Dnia 05.09.2016 Prezes naszej Spółki – Łukasz Kania wziął udział w konferencji organizowanej przez Polską Izbę Gospodarczą Czystości na temat: "Prowadzenie Firmy Sprzątającej w trudnych czasach - jak bronić się przed wzrostem zatrudnienia".

Podczas konferencji miały miejsce 4 prezentacje:

  • Sytuacja prawno-ekonomiczna branży utrzymania czystości w roku 2017 – Marek Kowalski
  • Innowacje technologiczne w profesjonalnym sprzątaniu, aktualności oraz studium przypadków – John Barrett
  • Jak poprawić /utrzymać zyskowność firmy w okresie gwałtownego wzrostu kosztów pracy – Jolanta Sergot-Kowalska - 
  • Sprzątanie maszynowe z punktu widzenia konieczności wzrostu wydajności, redukcji kosztów w usługach utrzymania czystości – Dariusz Mikołajczyk

Konferencję zakończyła debata na temat przyszłości rynku usług utrzymania czystości z udziałem przedstawicieli wielu firm sprzątających z całej Polski. Z nadzieją patrzymy na zmiany w prawie, które będą obowiązywały od 01.01.2017 i obejmą rynek usług utrzymania czystości.

 

Powrót do listy aktualności