PROCEDURY SPRZĄTANIA ORAZ DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ W KONTEKŚCIE COVID-19

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób opublikowało dokument dotyczący m.in. procedur sprzątania oraz

dezynfekcji w kontekście COVID-19.

Należy pamiętać, aby podczas sprzątania pomieszczeń użyteczności publicznej wymieniać sprzęt do sprzątania

pomiędzy pomieszczeniami przeznaczonymi dla pracowników, a pomieszczeniami użyteczności publicznej. 

Wszelkie powierzchnie dotykowe powinny być czyszczone tak często, jak jest to możliwe z zastosowaniem neutralnego detergentu

oraz środków ochrony indywidualnej w trakcie czynności sprzątania.

 

Więcej informacji dotyczących prodecury sprzątania oraz wytycznych znajdziecie Państwo na stronie Polskiej Izby Gospodarczej Czystości:

https://pigc.org.pl/2020/04/01/procedury-sprzatania-oraz-dezynfekcji-pomieszczen-w-kontekscie-covid-19/

Powrót do listy aktualności