ŚWIAT PROFESJONALNEJ CZYSTOŚCI - SEMINARIUM KIEHLA

Organizatorzy szkolenia przygotowali 7 obszernych tematów jakie zostały poruszone podczas seminarium. W głównym zakresie poznaliśmy zasady utrzymania czystości w obiektach wspólnot mieszkaniowych, obiektach biurowych oraz w częściach wspólnych obiektów (garaże), innymi słowy wprowadzono nas w świat procesjonalnej czystości Podczas seminarium omówione zostały zasady doczyszczania poremontowego oraz polimeryzacji posadzek elastycznych. Poznaliśmy także nowe, innowacyjne technologie JOHANNES KIEHL KG. Na koniec każdy z uczestników otrzymał Certyfikat ukończenia szkolenia.
Powrót do listy aktualności