Pogłębiliśmy wiedzę z zakresu kierowania zespołem pracowniczym

W dniach 21-22.04 Kierownicy obiektów naszej firmy wzięli udział w 2 dniowym szkoleniu menadżerskim z zakresu kierowania zespołem pracowniczym.

Celem szkolenia było wsparcie pracy menedżerów poprzez naukę i doskonalenie umiejętności zarządzania personelem na obiektach. 

Zakres szkolenia obejmował:

• umożliwienie wypracowania własnego stylu kierowania zespołem,

• pogłębienie wiedzy o tym, jak mówić do pracowników, by zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać,

• poznanie metod motywowania i wzbudzania twórczego zaangażowania członków zespołu,

• rozwijanie umiejętności określania indywidualnych cech członków zespołu, niezbędnych przy przydzielaniu odpowiednich zadań,

• poznanie sposobów formułowania celów i ustalania priorytetów,

• pogłębienie umiejętności w zakresie stosowania technik pracy zespołowej w rozwiązywaniu problemów,

• rozwinięcie umiejętności przełamywania barier komunikacyjnych,

• nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na sprawne przeprowadzenie rozmowy indywidualnej z pracownikiem,

• poznanie metod zainicjowania procesu budowania poczucia wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa wśród Członków Zespołu.

Powrót do listy aktualności