ZAWIADOMIENIE O PRZEKSZTAŁCENIU FORMY PRAWNEJ SPÓŁKI

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 01.02.2023 r. nastąpiło przekształcenie Spółki Cywilnej INTERLUX Kania Małgorzata Kania Łukasz
w spółkę komandytową, która działa pod firmą INTERLUX Łukasz Kania Spółka Komandytowa.

Zmiana formy prawnej ma charakter formalny i zgodnie z artykułem 553 kodeksu spółek handlowych INTERLUX Łukasz Kania Spółka
Komandytowa jest następcą prawnym spółki przekształconej – Spółki Cywilnej (sukcesja generalna).
Z mocy prawa wszystkie zawarte zobowiązania i umowy będą kontynuowane na dotychczasowych zasadach.

 

Zmianie uległy niektóre dane identyfikacyjne: tj. firma (nazwa) oraz numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, natomiast bez zmian pozostają inne dane, tj. NIP, REGON czy adresy mailowe.

 

Prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach.

 

Aktualne dane Spółki są następujące:

INTERLUX Łukasz Kania Spółka Komandytowa
Ratuszowa 11/641
03-450 Warszawa

NIP: 761-000-18-98
REGON: 550326000
KRS: 0001013522

Adres do korespondencji:
Żeromskiego 19
07-417 Ostrołęka

Powrót do listy aktualności